USLOVI KORIŠĆENJA WEB STRANICA KOMPANIJE METRO CASH&CARRY D.O.O.

METRO Cash & Carry d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: METRO) želi Vam dobrodošlicu na web stranicu svoje trgovačke franšize “Jutro”, i zahvaljuje se što ste pokazali interes za zajedničku saradnju i poslovanje. Ovom prilikom želeli bismo da Vas uputimo u Uslove korišćenja METRO web stranica, kao i u Zaštitu podataka o ličnosti. METRO ozbiljno i savesno pristupa zaštiti podataka o ličnosti koje prima od svojih Kupaca, kao i primeni autorskih prava na predmetne stranice.

Uslovi korišćenja

Ovde navedeni uslovi korišćenja web stranica METRO-a pravila su i odredbe kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici METRO web stranica. Ukoliko nastavite sa korišćenjem predmetnih stranica, smatraće se da ste pristali na sledeće pravne uslove. Ovime prihvatate i podvrgavate se pravu Republike Srbije kao merodavnom za tumačenje, i ovim uslovima korišćenja i upotrebe METRO web stranice. Za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima, nadležni su isključivo sudovi Republike Srbije.

 

- Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada METRO-u, ili je ustupljen METRO-u, a u vlasništvu je trećih osoba. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica METRO-a pojedinačnih delova i elemenata predmetnih stranica, logotipa METRO-a, bez izričitog pismenog odobrenja METRO-a, isključivo sadržaju koji se nalazi u Press galeriji.

 

- Sve informacije dostupne na METRO web stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

 

- Informacije koje METRO objavljuje na svojim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanima u vreme njihovog unošenja, međutim, METRO ne garantuje za tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka sačuvanih na ovim web stranicama. METRO ne garantuje, izričito ili prećutno, uključujući garancije u pogledu podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sastava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na METRO web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, pa ste saglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, METRO neće odgovarati za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe bilo koje od informacija dostupnih na predmetnim stranicama.

 

- Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice, prihvataju da će obeštetiti METRO za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa predmetnih stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

 

- Posetioci mogu da pronađu informacije o prikupljanju i korišćenju podataka o ličnosti u Politici privatnosti i Politici kolačića („Cookies“).

 

- Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te METRO ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, koristi, raspolaže i distribuira trećim licima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo da koristimo ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući na primer razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

 

- Sve fotografije, slike, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na METRO web stranicama isključivo su vlasništvo METRO-a. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na predmetnim stranicama pripada METRO-u. Sva prava su zadržana. Slike i tekstovi prikazani na ovim stranicama ne smeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim osim uz odobrenje METRO-a, isključivo sadržaju koji se nalazi u Press galeriji. Drugačija upotreba materijala sa predmetnih stranica nije dopuštena. Korišćenje materijala s predmetnih stranica, medijski korisnici obavezuju se u potpunosti da se pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Autorska prava ©METRO Cash & Carry d.o.o. 2024.
Sva prava zadržana.